Truyện anime – Dragon Power battle origin |nhator

nhator.com
Truyện kể về nguồn gốc bí ẩn của những người sở hữu sức mạnh rồng, tìm và tiêu diệt con rồng còn xót lại, sau câu truyện đó có phải là sự thật như chúng ta nghĩ…
nhator nhat naht nath nhator